เรียนการสร้างแอพฟรีที่ Kotlin

 ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในการเรียนเขียนแอพด้วย Kotlin สามารถเริ่มต้นศึกษาขั้นตอนและวิธีการเขียนแอพจากพื้นฐานไปหาระดับปานกลางและระดับสูงได้จาก with Android Basics in Kotlin.

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน มี 2 อย่างเท่านั้น คือ คอมพิวเตอร์และสัญญาณเน็ต 

สำหรับโทรศัพท์มือถือ Android พร้อมสาย USB จะมีหรือไม่มีก็ได้ในขั้นต้้น เพราะสามารถใช้ระบบทดสอบ Code ของการเขียนโดยใช้ ระบบจำลองหน้าจอ Emulotor ได้อยู่แล้ว สำหรับ Editor หรือโปรแกรมในการเรียนจะต้องดาวโหลดโปรแกรมที่นักพัฒนาแอพ Android เขาใช้งานกันในการพัฒนาแอพออกมาให้ผู้ใช้งานกัน คือ Android Studio

หลังการดาวโหลดและติดตั้ง จะสอนให้ผู้เรียน เปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา ทำความคุ้นเคยกับองค์ประกอบของโปรแกรม และเริ่มต้น การสร้างแอพใหม่ New Project การกำหนดค่าองค์ประกอบเพิ่มเติม ในการเขียนแอพ


เลือกว่าจะพัฒนาแอพเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ใดเป็นหลัก 


บทสรุป 

คนที่สนใจอยากเป็นนักพัฒนาแอพเพื่อใช้งานกับ Smartphone หรือ Tablet ในอนาคต การเข้าไปเรียนการสร้างแอพด้วยตนเองจะได้ทั้งความรู้ในการเขียนแอพ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาด้วย ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าไปเรียนเขียนแอพหรือการดาวโหลดติดตั้งแอพ Android Studio ก็สามารถโพสต์คำถามของท่านผู้อ่านไว้ด้านล่างโพสต์นี้เลยครับ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า