เขียนโค้ดภาษาด้วย Atom

เป็นโปรแกรมฟรีทูลขนาดเล็ก สำหรับการเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ แบบข้อความ coding text editor ตั้งแต่ภาษาพื้นฐานอย่างภาษา Html ,CSS ,JS,C,C++ กันเลย โปรแกรมมีขนาดเล็กติดตั้งง่าย มีเมนูการใช้งาน ที่ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูล ตำราเอกสาร การสอนการแนะนำการใช้งาน โปรแกรม ให้ด้วย โดย Atom เป็นโปรแกรมแบบเปิดให้สามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานกันฟรี แต่ก็มีแบบ พรีเมี่ยม ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า Offer แน่นอนว่า สำหรับนักเรียน หรือนักศึกษา และผู้สนใจศึกษาพัฒนา การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง และผ่านแหล่งเปิด อย่าง google search หรือ Youtube แล้ว ผมขอแนะนำให้เริ่มต้นจาก Atom ได้เลย


จุดเด่นของ Atom

เป็นโปรแกรมยอดนิยมอันดับต้นๆ ของนักพัฒนาภาษาบนเว็บไซต์ ออนไลน์ 
มาพร้อมตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภายใน มากกว่า 8700 แบบ หรือ template ที่พร้อมให้ผู้สนใจศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง หรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการใช้งานได้ทันที สะดวกและรวดเร็ว 

  • Multiple panes split its interface into multiple windows to easily compare and write code across different files.แบ่งแถบหน้าการทำงานออกเป็นสองส่วนหรือสามส่วนเพื่อเทียบเคียงการเขียนโค้ด 
  • Syntax highlighting – makes it easier to spot errors and identify different code types and coding languages.ระบบไฮไลต์แถบสี โค้ดที่ผิดพลาด ช่วยให้ตรวจสอบและแก้ไขได้ตรงจุด 
  • Smart auto-completion – helps users to create code faster with its smart autosuggestions. ระบบอัตโนมัติแนะนำการเขียนโค้ด ช่วยมือใหม่ และมือเก่า ในการทำงานที่ไวขึ้น 

Atom is available for Windows, OS X, and Linux (64-bit)

 รองรับการใช้งาน Windows ,OSX และ ลีนุก
ดาวโหลด Atom 

blogger
Atom

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า