แนะนำโปรแกรมฟรี Grass GIS For Mac

 ถ้าใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม แผนที่โลก ภูมิศาสตร์อย่าง Grass gis โปรแกรมนี้ แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางการของโปรแกรมที่ Main site Grass GIS คือ https://grass.osgeo.org/ เพื่อดูความสามารถของโปรแกรม คำแนะนำตัวอย่างการใช้งาน  

ทั้งนี้โปรแกรมได้รับรับดาวโหลดไปใช้งานจากผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อการศึกษา และการทำงาน การวิจัย  จัดเป็นฟรีแวร์ GIS ที่ทรงพลังมากไปด้วยเครื่องมือ และแผนที่โลก สำหรับการศึกษาข้อมูลแผนที่ การวิจัยข้อมูล นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ สำหรับผู้สนใจทั่วไป ได้ดาวโหลด ติดตั้งและได้ศึกษาการใช้งานตอบโจทย์ ความต้องการตนเอง และองค์กร 

ความน่าสนใจของโปรแกรม เป็นการพัฒนาแบบ Open Source เปิดเผยรหัสการพัฒนา ที่สามารถศึกษา Code โปรแกรม และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ 

รองรบการดาวโหลดติดตั้งใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม Windows ,Mac และ Linux 

ถ้าใครที่เคยใช้งานโปรแกรมเสียเงินอย่าง ArcGUS หรือฟรีแวร์อย่าง Google Earth แล้วอยากทดสอบประสิทธิภาพ และฟังก์ชั่นใช้งานที่แตกต่างออกไป Grass Gis ฟรี ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับเวอร์ชั่นที่นำมาแนะนำกันในวันนี้เป็นแพลตฟอร์มของเครื่อง Mac  

ถ้าท่านผู้อ่านเป็นเจ้าของเครื่อง Mac และสนใจหาโปรแกรม Gis ฟรี ติดตั้งและใช้งานกับเครื่องของท่าน ก็สามารถ ดาวโหลดได้จากลิงค์ด้าานล่าง ครับ 

หากท่านผู้อ่าน  มีคำถามข้อสงสัย เกี่ยวกับการดาวโหลด ติดตั้ง ใช้งาน สามารถ Post คำถามของผู้อ่านไว้ใต้โพสต์เลยครับ จะรีบอ่านและตอบกลับโดยเร็วดาวโหลด GRASS GIS 8.2.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า