การตั้งค่าฟอนต์บนเวบไซต์ด้วย HTML Fonts Using Plugins

สำหรับคนที่อาจจะไม่ชำนาญในการเขียน code เพื่อแสดงผลฟอนต์กับเว็บไซต์ หรือเว็บบล็อกของตนเอง การเลือกใช้ plugin ในการทำงานแทน ก็ตอบโจทย์ความต้องการ ด้วย Easy Google Fonts เป็นส่วนขยาย หรือ plugin ที่พัฒนามาเพื่อช่วยให้บล็อกของ Wordpress ในการดึงเอา fonts ฟรีสวยๆ ที่พัฒนาโดย Google มาแสดงผลบนหน้าบล็อกของคุณ เริ่มจาก ติดตั้งปลั็กอิน จากนั้นไปที่เมนู Apprearance >Customise จากเมนูดังกล่าว เลือก Typography สำหรับใช้งาน fonts ในส่วนหัว และย่อหน้า

ข้อดีของการเลือกใช้ Fonts กับเว็บหรือบล็อก 

Using an HTML web font will make your site look consistent throughout different devices. Additionally, it will help create a professional, formal, or elegant look for the website, depending on the font used.

In this article, we’ve provided the 20 best web-safe fonts to help with your decision. Let’s recap some of the choices:

  • Arial – a classical font that can be used in all types of websites.
  • Times New Roman – an excellent option for news and educational websites.
  • Cambria – a versatile option that comes in regular, bold, italic, and italic bold variations.
  • Monaco – if you have a website about coding or gaming, it is a great font for decorative texts.

Keep in mind that each font has a unique flair, so make sure to choose one that is both legible and representative of your brand. การเลือกใช้งาน ฟอนต์ที่เรียบง่าย ดูดี จะช่วยทำให้เว็บไซต์หรือบล็อกของเรามีความน่าสนใจ และโดดเด่น เช่น ฟอนต์ตระกูล Arial, Time New Roman ,Cambria หรือ Monaco เป็นต้น 
ดาวโหลด Easy Google Fonts
blogger
easy-google-fonts

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า