เขียนโค้ดภาษาด้วย Visual Studio Code

"โดยที่เจ้าโปรแกรม Visual studio code เป็นโปรแกรมแบบเปิด Open source ที่พัฒนาร่วมกันของกลุ่มชุมชน Github กลุ่มคนที่สนใจด้านพัฒนาภาษาด้าน Computer and IT รองรับการใช้งานภาษา HTML ,CSS ,JaveScript และอื่นๆ สามารถดาวโหลดติดตั้งใช้งานกับ windows PC,MAc ,Linux และยังมาพร้อมกับ Microsoft Azure สำหรับความง่ายในการออกแบบและพัฒนาภาษา เรียกว่าเราสามารถเขียนโค้ด และส่งออก Public ไปที่ Azure ได้ในคลิกเดียว "
สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Azureรองรับภาษาต่างๆ ดังนี้ 

 • JavaScript 
 • Pyton
 • Java
 • Markdown
 • Typescript
 • JSON 
 • HTML/CSS
 • PHP
 • C/C++
 • Powershell
 • C#
 • YAML
 • และ อื่นๆ 
การดาวโหลด Visual Studio Code 
blogger
visual stuido

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า