ฟรีโปรแกรมเปลี่ยนภาพหน้าจอArt Plus Wallpaper Calendar ภาพธรรมชาติที่สวยงามผสมกับปฏิทินบอกวันเวลา บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา จุดเด่นอยู่ที่เราสามารถทำเป็นบันทึกประจำวัน ตั้งเวลานัดหมาย และมีโปรแกรม Easynoter มาให้ใช้งานฟรีๆ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดที่
website http://www.artplus.hr/ โดยให้เราเลือก Download FREE version ครับ
การติดตั้งและใช้งาน
# หลังดาวโหลดมาแล้วใ้ห้คลิก setup.exe แล้วคลิก Run
# เข้าสู่การติดตั้งให้คลิก Next
# ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม คลิก Next
#โฟลเดอร์ปลางทางของการติดตั้ง คลิก Next
# กลุ่มของโปรแกรมคลิก Next
#คลิก install
# คลิก Finish
เรียบร้อยแล้วครับ เพียงเท่านี้เราก็จะมีภาพ wallpaper แบบธรรมชาติบนหน้าจอของราแล้วครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า