เทคนิคการเขียนแผ่น CD เพลงด้วยนีโร

สำหรับผู้ใช้งานที่มีโปรแกรมนีโรติดตั้งอยู่บนเครื่องของเราอยู่แล้ว เราสามารถใช้โปรแกรมนีโรเขียน CD เพลงโปรดของเราไปใช้กับเครื่องเล่นเพลงบนรถยนต์หรือเครื่องเล่นแบบพกพาของเรากันดีกว่า เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

1 เปิดโปรแกรม นีโร ขึ้นมา จากนั้นเลือก Audio2 คลิกสร้าง เอาดิโอ CD3 คลิกปุ่ม เพิ่ม เพือเข้าไปเลือกไฟล์เพลงที่เราได้เตรียมไว้ในครื่องคอมของเรา4 การกำหนด Cross fade หรือการจางหายไปของปลายเพลง คือเทคนิคการเขียน CD เพลงด้วยนีโร ที่เราสามารถกำหนดให้ตอนจบของแต่ละเพลงค่อยๆ Fade หรือจางลงไป ขณะที่เพลงต่อไปก็จะเริ่มเล่นแทรกขึ้นมาแทนที่ต่อไป โดยให้เราเลือกเพลงที่เราต้องการทำ cross fade ตามตัวอย่างทำเพียงเพลงที่ 1 และ 2 เท่านั้น ตามภาพ (กด Shift ค้างไว้เพื่อเลือก) จากนั้นคลิกปุ่ม คุณสมบัติ5 การกำหนดค่าของ Cross fade


The current track will melt into the new track without a break.

คลิกเลือก Check box เพื่อกำหนดเวลาที่จะเริ่ม cross fade ตอนท้ายของเพลง เป็น 5 วินาที,จากนั้นคลิกปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับ

6 การกำหนดค่าครั้งสุดท้ายก่อนการเริ่มต้นเขียน CD เพลง(1) ระบุไดร์ฟ CD-RW ปัจจุบันของเรา ที่จะใช้ในการเขียนแผ่น

(2) ระบุชื่อแผ่น & ศิลปิน ตามที่เราต้องการลงไป

(3) จำนวนสำเนาของแผ่นที่้ต้องการจะเขียน

(4) ระบุความเร็วในการเขียน ถ้าเอาไปเล่นกับเครื่องเล่น CD หรือ DVD แนะนำให้เขียนด้วยความเร็วต่ำๆ

ระบุรูปแบบของการเขียน ระหว่าง 'Disc-at-once' กับ 'Track-at-once'.

Disc-at-once: ทั้งแผ่นเขียนจนจบไปเลย

Track-at-once: ตัวเลเซอร์เขียนจบหนึ่งเพลงแล้วแล้วปิด และเริ่มเปิดเขียนใหม่ของแต่ละเพลง

ให้เราเลือก 'Disc-at-once' เมื่อเขียน Audio CD.

การเขียน CD เพลงจะต่างกับการเขียน CD ข้อมูลหรือ Data คือเราไม่สามารถใช้งาน Multi session disk ได้ หรือไม่สามาถนำแผ่นมาเขียนเพิ่มได้นั้นเอง


(5) ระบุว่าจะจำลองการเขียน กรณีผิดพลาด จะได้ไม่ต้องเสียแผ่น (แต่เสียเวลา)

(6) เขียน มั่นใจว่าไม่ผิดพลาด หรือรีบก็เลือก เขียน เลยได้ครับ


หลังจากเรากำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการแล้ว ให้เรานำแผ่น CD หรือ DVD ใส่เข้าไปในตัวเขียน CD-RW ของเราให้เรียบร้อยก่อนครับ จากนั้นก็เผา (เบิรน์)CD เพลงของเราได้เลยครับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า