สร้างงานนำเสนอแรกด้วย Powerpoint 2003

การใช้งานโปรแกรม Powerpoint เพื่อสร้างงานนำเสนอแรกด้วย Powerpoint 2003 เป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ใช้งานโปรแกรม Word เป็นหรือพอได้อยู่แล้ว สำหรับบทความสั้นวันนี้ผมจะขอนำเสนอการใช้งานโปรแกรม Powerpoint เพื่อสร้างงานนำเสนอแรกด้วย Powerpoint 2003 แบบขั้นตอนง่ายดังต่อไปนี้
1 เริ่มจาก เมนู Start จากนั้น โปรแกรม ไปที่ Microsoft office เลือก Powerpoint (หรือดับเบิลคลิกจาก Icon ของโปรแกรมที่อยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปขึ้นมาก็ได้)
2 จะมีสไลด์แรกปรากฏขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติ โดยมีกล่องข้อความสองกล่องอยู่บนกึ่งกลางของสไลด์ (เราจะเรียกหน้าของงานนำเสนอแต่ละหน้าว่า สไลด์)

3 ให้เรานำเม้าส์คลิกเข้าไปที่กล่องข้อความเื่พื่อพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเข้าไปได้ทันทีครับ เช่น ตามตัวอย่างผมพิมพ์คำว่า การสร้างงานนำเสนอด้วย Powerpoint ลงไปครับ

4 การบันทึกหรือ Save งานนำเสนอของเราไว้ใช้งาน ให้เราคลิกที่แฟ้ม > บันทึก หรือคลิกที่ Icon รูปแ่ผ่นดิสก์เก็ตส์บนเมนูบาร์ก็จะปรากฏกรอบบันทึกงานนำเสนอของเราแสดงขึ้นมา ปกติจะมีชื่อที่โปรแกรมตั้งให้แบบ Auto เป็น สร้างงานนำเสนอแรกด้วย Powerpoint 2003 โดยเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตามความสอดคล้องของเนื้อหาหรือเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ หรือจะเอาชื่อเดิมก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก (ปกติจะบันทึกเก็บไว้ใน My documents ครับ)

5 ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับตอนต่อไปผมจะขอนำเสนอการเพิ่มสไลด์ที่สอง ที่สาม และ สี่ ไปเรื่อยๆ จนจบเนื้อหาของเราที่เราต้องการนะครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า