การสร้างตารางที่ซับซ้อนด้วย Word 20031.ในโปรแกรม Word 2003 มีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการสร้างตาราง นอกจากคุณจะสร้างตารางง่ายๆ ด้วยการคลิกปุ่มแทรกตารางบนแถบเครื่องมือมาตรฐานแล้ว คุณยังสามารถสร้างตารางที่ซับซ้อน หรือการสร้างตารางซ้อนในตาราง โดยใช้เครื่องวาดตาราง โดยเครื่องวาดตาราง ซึ่งสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้โดยคลิกที่้เมนูตารางและเลือกที่คำสั่งวาดตาราง แุถบเครื่องมือวาดตารางและส้นขอบจะปรากฏขึ้น จากนั้นเคอร์เซอร์เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปดินสอ เราสามารถสร้างเส้นขอบตารางด้วยการแดรกเมาส์รูปดินสอตามแนวทแยงจนได้สี่เหลี่ยมตามต้องการ และลากดินสอตามแนวนอนเพื่อเพิ่มแถว และตามแนวตั้งเพื่อสร้างคอลัมน์2.ด้วยเครื่องมือวาดตารางนี้จะทำให้เราสามารถสร้างตารางทีซับซ้อนได้ตามต้องการ ขณะที่ทำการสร้างตาราง ถ้าเราต้องการลบเส้นตารางใดออก ก็ให้คลิกที่ปุ่มยางลบบนแถบเครื่องมือตารางและเส้นขอบด้านบนเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปยางลบ หลังจา่กนั้นให้นำไปคลิกตรงบริเวณเส้นที่ต้องการลบออก หลังจากที่สร้างตารางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถพิมพ์ข้อความหรือตัวเลขเข้าไปในช่องเซลล์ต่างๆ ภายในตารางได้ตามต้องการ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า