การเขียน CD ข้อมูลด้วยนีโร

การเขียน CD ข้อมูลด้วยโปรแกรมนีโร สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่หัดขับ ดังนั้นถ้าหากใครทำเ็ป็นแล้ว ก้ไปดูเรื่องอื่นๆ ได้ครับ อาจจะกล่าวได้ว่าขั้นตอนแบบ Step By Step ดังต่อไปนี้สำหรับมือใหม่จริงๆ ที่ต้องการเขียนข้อมูลเก็บไว้ในแผ่น CD ด้วยโปรแกรมนีโรครับ
1 ให้เปิดโปรแกรม Nero ขึ้นมาตามภาพ ไปที่รายการโปรด เลือก เมนู ทำ CD ข้อมูล

2 คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการจะนำมาเขียน

3 เลือกข้อมูลที่เราต้องการนำมาเขียนลงแผ่น CD เก็บไว้ใช้งาน คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม และคลิกปุ่ม ปิด เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

4 ไฟล์ข้อมูลที่เราได้เลือกไว้จะถูกนำเข้ามาในโปรแกรมนีโร ตามภาพ ให้เราคลิกปุ่ม ถัดไป
5 การกำหนดข้อมูลที่จำเป็นพื้นฐานในการเขียนแ่ผ่น โดยใหเราดูที่ เครื่องบันทึกปัจจุบัน คือตัว CD/DVD-RW ของเรานั้นเองครับ ,การกำหนดชื่อดิสก์สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสม ,ยอมให้เพิ่มไฟล์ภายหลัง กรณีเราต้องการเขียนข้อมูลเิ่พิ่มภายหลังก็สามารถทำได้,Click เบิร์น เพื่อเริ่มการเขียน CD ทันที

ุ6 หากเรายังไม่ได้ใส่แผ่น CD เปล่าเข้าไป โปรแกรมก็จะแจ้งเืตือนให้เราใส่แผ่นเปล่าเข้าไปให้เรียบร้อย จากนั้นที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของ Nero ในการดำเนินการจนแล้วเสร็จครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า