การแก้ไขข้อมูลในตารางที่มีความยาวมากๆ Word 20031.ตารางที่มีข้อมูลตัวเลขภายในมากๆ ก็จะมีผลทำให้การค้นหาแก้ไทำได้ยาก และเสียเวลา ใน Word ได้เตรียมเครื่องมือให้กับผู้ใช้ในการแก้ไขมาด้วย ซึ่งก็คือ แบฟอร์มในการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในตาราง ให้เรากำหนดโปรแกรม Word ให้แสดงแถบเครื่องมือฐานข้อมูล โดยคลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเมนู แล้วคลิกเลือกที่ตัวเลือกฐานข้อมูล จากนั้นแถบเครื่องมือฐานข้อมูลจะปรากฏขึ้น ให้เราคลิกปุ่มแบบฟอร์มข้อมูลบนแถบเครื่องมือนี้
2.กรอบโต้ตอบแบบฟอร์มข้อมูลจะปรากฏขึ้น ซึ่งจะแสดงรายการภายในตารางที่เราสามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูล รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อีกด้วย

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า