ฟรีดาวโหลดโปรแกรมเขียนแผ่น Nero 9Nero offers you the chance to enjoy the world-renowned data disc burning and copying features for an unlimited time

Enjoy basic data burning and copying capabilities for your CDs and DVDs!

With Nero 9 Free you'll be able to easily create or copy data discs while making minimal changes to the default settings of the application. You can simply load the files and press burn to make a new disc on the spot!
Requirements:

· Internet Explorer 6.0 or higher.
· 1 GHz Intel Pentium III or equivalent AMD and Intel processor
· 2 GHz Intel Pentium 4 or equivalent AMD and Intel processor for Windows Vista
· 256 MB RAM
· 512 MB RAM for Windows Vista
· 270MB hard drive space for a typical installation of all components.
· 500MB hard drive space temporary for the installation
· CD or DVD recordable or rewritable drive for burning.
· DirectX 9.0c revision 30 (August 2006) or higher.
· Up to 9 GB available hard drive space for DVD images and temporary DVD files.
· Graphics card with at least 32 MB video memory
· minimum resolution of 800 x 600 pixels
· 16-bit color settings
· 24-bit or 32-bit true color is recommended
Nero 9 Free คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันมากสำหรับโปรแกรม Nero 9 Free สุดยอดของโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเขียนแผ่นข้อมูล เพลง ซีดี และอื่นๆ ตามความต้องการของเรา จัดเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องมีติดตั้งเพื่อเรียกใช้งานตามความต้องการตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ แม้ว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์ของเราได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้น มีความจุมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเขียนบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในแผ่น CDหรือ DVD ยังมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการสำรองข้อมูลที่ดี หากคอมชำรุดหรือสูญหายนั้นเอง Nero 9 Free ได้มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานมาตามลำดับจนปัจจุบันเป็นฟรีแวร์ version 9.0 แล้วครับ สำหรับผู้สนใจสามารถดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานกันได้ฟรีๆ ครับ
Link to download http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/Data-CD-DVD-Burning/Nero-Free.shtml

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า