ตรวจสอบการทำงานของ hard disk


Active@ Hard Disk Monitor is a disk utility that checks and monitors the status of your hard drives to help prevent data loss. The system is based on the Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.).

This software monitors hard disk parameters such as Temperature, Head Flying Height and Spin-Up Time and notifies a user when a critical condition occurs. Disk Monitor also displays hard disk information, current S.M.A.R.T. attributes and the overall status of the hard disk's health.

Advanced disk scan allows you to detect bad sectors on a disk surface. The software can be launched automatically at Windows startup and monitor the system in the background. An icon in the System Tray can display the temperature for selected HDDs.
Active@ Hard Disk Monitor แนะนำฟรีแวร์สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพและรายงานผลการทำงานของ Hard disk คอมพิวเตอร์ของเรา จุดเด่นอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและกินทรัพยากรของเครื่องน้อย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่กำลังมองหาโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ hard disk ของเรา สนใจสามารถดาวโหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตครับ โดยเมื่อเข้าไปแล้วให้คลิก Download และเลือก Free Version ครับ โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 10MB.ครับ
Link to download http://www.disk-monitor.com/

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า