การแปลงข้อความที่มีอยู่ให้เป็นตาราง Word 20031.การสร้างตารางอีกแบบหนึ่งที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย คือ การสร้างตารางจากข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้เราเปิดข้อความขึ้นมา แล้วเลือกส่วนของข้อความที่ต้องกาีรแปลงเป็นตาราง โดยแดรกเคอร์เซอร์ให้ครอบคลุมบริเวณข้อความนั้นจนมีแถบสีเกิดขึ้น จากนั้นคลิกที่เมนูตาราง คลิกที่คำสั่งแปลง แล้วเลือกที่ข้อความเป็นตาราง2.กรอบโต้ตอบแปลงข้อความเป็นตารางจะปรากฏขึ้น ในที่นี้ผมได้เลือกข้อความที่มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างคำต่างๆในกรอบโต้ตอบนี้ผมจึงต้องเลือกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องหมายจุลภาค ซึ่งโปรแกรมจะตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายจุลภาคคั่นอยู่กี่คำ แล้วแสดงเป็นจำนวนคอลัมน์ของตารางออกมา สำหรับการกดแป้น Enter ขึ้นย่อหน้าใหม่ภายในข้อความจะถูกแปลงเป็นแถวใหม่ในตาราง สำหรับปุ่มจัดรูปแบบอัตโนมัติจะเป็นการเลือกรูปแบบตารางสำเร็จรูปที่โปรแกม Word ได้จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อเราตั้งค่าตามต้องการแล้ว ก็ให้คลิกปุ่มตกลง

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า