การเพิ่มสไลด์ที่สองใน PowerPoint

เป็นส่วนที่ต่อจากตอนที่ 1สร้างงานนำเสนอแรกด้วย Powerpoint 2003 หากยังไมได้อ่านแนะนำให้กลับไปอ่านก่อนครับ ที่ สร้างงานนำเสนอแรกด้วย Powerpoint 2003
ขั้นตอนการเพิ่มสไลด์ที่สองใน PowerPoint
1 บนเมนูบาร์คลิกที่ Icon สร้างภาพนิ่ง

2 จะปรากฏภาพนิ่งที่สอง เพิ่มเข้ามา และมีโครงร่างส่วนหัวและส่วนข้อความ ให้เราเอาเม้าส์คลิกที่ในกล่องข้อความส่วนหัวและส่วนข้อความ เพื่อพิมพ์ข้อมูลเนื้อหาเข้าไปในกล่องข้อความตามที่เราต้องการได้เลยครับ

3 คลิก Icon รูปแ่ผ่นดิสก์เก็ตส์บนเมนูบาร์ เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้
4 สำหรับการเพิ่มสไลด์ที่ สาม สี่ ห้า หก และ ...ไปเรื่อยๆ จนจบเนื้อหาของเราก็ทำแบบเดิมกับขั้นตอนนี้นะครับ
5 การแทรกภาพนิ่งเข้ามาประกอบเนื้อหาในสไลด์ของเรา จะทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจ แต่ควรจะเน้นให้สมดุลหรือเน้นที่ภาพไปเลยก็ได้ การแทรกก็สามารถทำได้ง่าย ๆ สมมุตติว่าเรามีภาพเก็บไว้อยู่ในแฟ้มในเครื่องคอมของราอยู่แล้ว เช่น ใน My Documents/My Picture เป็นต้น ให้เราคลิกที่ Icon แทรกรูปภาพ บนเมนูบาร์ด้านล่าง

6 จากนั้นจะปรากฏกล่องโต้ตอบให้เราเข้าไปเลือกหาภาพที่เราต้องการแทรกเข้าในสไลด์นำเสนอของเราไ้ด้ครับ คลิกเลือกภาพที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่มแทรก หรือ Insert นั้นเองเพื่อนำภาพเข้ามา

ุ7 การจัดตำแหน่งของภาพและการปรับขนาดของภาพให้มีขนาดเหมาะสมกับสไลด์งานนำเสนอของเรา คลิกบนภาพ จะปรากฏจุดวงกลมเล็ก 6 จุดบริเวณขอบนอกของภาพ เมื่อเรานำเมาส์ไปวางบริเวณมุมบนขวาหรือซ้ายของภาพ เม้าส์จะเปลี่ยนเป็น หัวลูกศรสีดำเล็กๆ ให้เรากดเม้าส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเม้าส์เข้าออก เป็นการย่อหรือขยายขนาดของภาพตามต้องการได้ครับ


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า