ฟรีโปรแกรมเขียนแผ่น Active ISO Burner 2.0

Active ISO Burner will allow you to burn an ISO image file to CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL(Dual Layer), DVD-RW and DVD+RW (including double layer, DL). Active@ ISO Burner software accepts command line parameters to automate ISO images burning process.

Version 2.0 supports three independent burning transports (SPTI,ASPI,SPTD), configuration of after-burn actions : Verify, Eject, Shut Down PC and test Mode burning and Works under User's account (via SPTI on Vista, and SPTD transports).

Active@ ISO Burner 2.0 เป็นฟรีแวร์ที่รองรับการเขียนการบันทึกข้อมูลด้วยแผ่น CD/DVD มาตรฐานทุกรายการ เช่น CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL(Dual Layer), DVD-RW and DVD+RW รองรับการเขียนแผ่นในรูปแบบของ (SPTI,ASPI,SPTD)ความสามรถอื่นๆ ได้แก่การปรับแต่งหลังการเขียน การตรวจสอบ การปิดเครื่องหลังการเขียน เป็นต้น

Link to download http://download.cnet.com/Active-ISO-Burner/3000-2646_4-10602452.html?tag=mncol
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال