สร้างเว็บไซต์ด้วย ADOBE DREAMWEAVER CS4

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver แม้ว่าปัจจุบันโปรแกรมสร้างเวบไซต์จะได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเว็บสำเร็จรูปและง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น โปรแกรม CMS PHP THAINUKE,JOOMLA ป็นต้น อย่างไรก็ตามโปรแกรมสร้างเว็บเพจชื่อดังอย่าง Macromedia Dreamweaver ก็ยังเป็นที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก ดาวโหลดไปใช้งานเนืองจากความง่ายและมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม รวมท้งความสามารถในการบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล และเทคนิคพิเศษต่างๆ มากมาย โดยโปรแกรมมีความสามารถรองรับผู้ใช้งานทุกระดับตั้งแต่ มือใหม่หัดใช้งาน ไปจนถึงขั้นกลาง และขั้นสูงระดับมืออาชีพ Professional webmaster ต่างก็ให้ยอมรับในความสามารถของโปรแกรมนี้กันอย่างเต็มที โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตนะครับ โดยเราะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถดาวโหลดได้ และให้เราจดจำชื่อและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เพื่อ Log in เข้าไปดาวโหลดโปรแกรมครับ
โปรแกรมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวอย่างคุณสามารถทดลองใช้ได้ 30 วัน

Link to download http://www.adobe.com/products/dreamweaver/

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า