สำรองข้อมูล DVD Shrink

DVD Shrink - A FREE software to backup DVD disks !
DVD Shrink is a software application that allows you to backup your DVD disks.You can use this software in conjunction with DVD burning software of your choice, to make a backup copy of any DVD video disk.

DVD Shrink does not burn DVDs! The output from DVD Shrink is saved as files on your hard drive, which you can then burn to a DVD-R using separate burning software, such as the software provided with your DVD-R drive.

Why Use DVD Shrink :
Most DVD titles are designed to prevent you from making copies.

The first preventative measure is encryption. Most DVD titles are encrypted, which prevents you from either copying them to your hard drive, or if you manage to do so, being able to play the resulting files. DVD Shrink overcomes this problem with built-in decryption algorithms.

The next problem is not so easy. Most DVD video titles are simply too large to fit, without modification, onto a single recordable DVD-R disk. DVD Shrink overcomes this problem by modifying or "shrinking" the data from your original DVD.

DVD Shrink provides two ways of shrinking your DVD disk. These are re-authoring and re-encoding. You can use one, or the other, or for maximum "shrinkage", both combined.

DVD Shrink เป็นฟรีแวร์ที่จะมาช่วยให้เราสามารถสำรองข้อมูลแผ่น DVD เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราตามต้องการได้ เนื่องจากแผ่น DVD ส่วนใหญ่เราไม่สามารถทำสำเนาหรือคัดลอกเก็บไว้ในเครื่องของเราได้ ทั้งนี้เนื่องจากจะมีการเข้ารหัสหรือเขียนป้องกันไว้ อย่างไรก็ตามด้วยฟรีแวร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานตามบ้านที่มีความต้องการสำรองข้อมูลจาก DVD ลงไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม DVD Shrink ไม่ใช่โปรแกรมเขียนแผ่น แต่เป็นเพียงโปรแกรมที่จะช่วยให้เราคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลจากแผ่น DVD ต้นฉบับเก็บไว้ในเครื่องคอมของเราเท่านั้น หากต้องการจะเขียนแผ่น ต้องใช้งานโปรแกรมเขียนแผ่นเช่น นีโร เป็นตัวช่วย สำหรับท่านที่กำลังมองหาโปรแกรมประเภทนี้อยู่สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ
Link to download http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/CD-DVD-Rip-Other-Tools/DVD-Shrink.shtml

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า