ตรวจสอบพื้นที่ Hard disk ด้วย WinDirStat 1.1.2

WinDirStat is a disk usage statistics viewer and cleanup tool for Microsoft Windows (all current variants). WinDirStat reads the whole directory tree once and then presents it in three useful views: the directory list, which resembles the tree view of the Windows Explorer but is sorted by file/subtree size; the treemap, which shows the whole contents of the directory tree straight away; and the extension list, which serves as a legend and shows statistics about the file types.
การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
1 หลังจากดาวโหลดโปรแกรมมาแล้วให้เรารัน setup.exe โดยคลิก Next สัก 4-5 ครั้งก็เสร็จ จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะได้ภาพแสดงตามด้านล่าง ให้เราคลิก OK2 โปรแกรมจะเริ่มทำการประมวลผลข้อมูล เราต้องคอยสักพักหนึ่ง ประมาณ 10 นาที3 การรายงานผลการใช้งาน และแสดงจำนวนพื้ที่ Hard disk ของเราว่าถูกใช้หมดไปกับข้อมูลชนิดใดบ้างLink to download http://download.cnet.com/WinDirStat/3000-2248_4-10614593.html?tag=buyingGuidesBodyColumn.1;psum

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า