ฟรีแวร์ป้องกันไวรัส ThreatFire AntiVirus Free Edition 4.5

Traditional antivirus solutions cannot protect you until after they've discovered a new threat and produced a signature to counter it. ThreatFire does not rely on signatures, but instead provides behavior-based protection. It is designed to be used alongside your existing antivirus software and it fills the gap in protection between your antivirus signature updates. ThreatFire protects you against major security threats including viruses, worms, trojans, rootkits and even some spyware. Its advanced ActiveDefense technology intelligently analyzes the behavior of processes and programs on a system and immediately halts any malicious action. It continuously monitors all activities on your PC at a very low system level and uses a proprietary combination of analytics, risk algorithms, program histories and tolerance thresholds to identify and shut down threats so you are always protected, no matter how new the threat. ThreatFire is easy to use, instantly effective, and very light on system resources. Best of all, choose between the advanced Pro version or the Free Edition.

ThreatFire AntiVirus Free Edition โปรแกรมป้องกันไวรัสแบบเดิมไม่สามารถป้องกันไวรัสใหม่ให้เราได้ หลังจากที่มันติดเครื่องของเราแล้ว เราจึงจะทำการศึกษาและหาทางป้องกันมันผ่านระบบฟฤติกรรมของมัน แต่ ThreatFire AntiVirus Free Edition ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น แต่อาศัยความสามารถในการทำงานควบคุ๋กับโปรแกรมป้องกันไวรัสอื่นๆ (ปกติเขาไม่ให้ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสองตัวในเครื่องเดียวกัน เพราะใช้คำสั่งในการป้องกันเหมือนกัน มันจะตีกัน)ทำให้สามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปได้ เป้นการเพิ่มความมั่นใจให้โปรแกรมป้องกันไวรัสเดิมของเราที่มีอยู่แล้วได้ จุดเด่นของมันก็คือ สามารถลงเสริมโปรแกรมไวรัสเดิมของเราได้ (เน้น) และใช้ทรัพยากรเครื่องน้อย นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับ

Link to download http://download.cnet.com/ThreatFire-AntiVirus-Free-Edition/3000-2239_4-10726873.html

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า