ฟรีแวร์ป้องกันไวร้ส PC Tools AntiVirus Free Edition 5


PC Tools AntiVirus Free Edition protects you against the most nefarious cyber-threats attempting to gain access to your PC and personal details. Going online without protection against the latest fast-spreading viruses, worms and Trojans can result in infections within minutes. Once infected, the virus will usually attempt to spread itself to your friends, family and associates by accessing your e-mail contacts and networked PCs. The infection may also allow hackers to access files on your PC, use it to launch attacks against other computers and Websites or to send mass spam email. That's why PC Tools AntiVirus Free Edition provides protection, with rapid database updates, IntelliGuard real-time file, Internet & e-mail protection and comprehensive system scanning to ensure your system remains safe and virus free. Version 5 features new improved scan engine, smaller memory footprint, and much improved system performance.

PC Tools AntiVirus Free Edition 5 ถ้าเราท่องเน็ตโดยไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส คงจะยากที่เราจะรอดพ้นไปจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ถ้าหากว่ามันติดเครื่องเราแล้ว มันก็จะพยายามขยายตัวของมันออกไปผ่านทางสื่อหรือช่องทางต่างๆ ที่มันสามารถจะออกไปได้ นอกจากนี้มันอาจจะเปิดช่องทางให้ผู้ปล่อยมันเข้ามายังเครื่องของเราได้โดยสะดวก เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของเราให้พ้นจากวายร้ายเหล่านี้ PC Tools AntiVirus Free Edition 5 ถือเป็นอีกทางเลือกประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จำนวนมากเช่นกัน จุดเด่นได้แก่ การป้องกันแบบ real time และใช้ทรัพยากรของระบบน้อย
Link to download http://download.cnet.com/PC-Tools-AntiVirus-Free-Edition/3000-2239_4-10625067.html
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال