ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์ บนเครือข่าย

สำหรับบทความสั้นๆนี้ผมจะขอแนะนำการติดตั้งเครื่องพิมพืผ่านระบบเครือข่าย (Printer sharing) ที่มีการเปิดแชร์ไว้ในระบบเครือข่ายของเรา การติดตั้งก็สามารถทำตามขั้นตอนคล้ายๆกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบปกติ Local Printer แต่ก็มีจุดที่ต้องเลือกต่างกันดังนี้
1. คลิกปุ่ม Start จากนั้นคลิก Control Panel ทางด้านขวาของเมนู

2. คลิก Printers กรณี Control Panel อยู่ในมุมมองแบบแยกประเภท Category View.

หรือไม่ก็ double-click ปุ่ม Printers and Faxes กรณีอยู่ในมุมมองแบบ Classic View.

3. คลิกแถบลิงค์ Add a Printer จะนำเข้าสู่ Add Printer Wizard จากนั้นให้คลิกปุ่ม Next button,

4. คลิกปุ่ม Network Printer หรือ Printer Attached to Another Computer จากนั้นคลิก Next

5. ถ้าเรารู้จักชื่อของเครื่องพิมพที่เปิดแชร์ไว้ ให้เราเลือกและคลิก Connect to This Printer หรือคลิก browse เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ , เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดแชรไว้ จากนั้นคลิก Next ปกติการกำหนดชื่อหรือค่าของเครื่องพิมพ์นี้ผู้ดูและระบบจะรู้ดี ถ้าเราไม่ทราบก็สามารถสอบถามจาก Admin ได้ ซึ่งจะเป็นการระบุ Path หรือ url ของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย หรืออินเตอร์เน็ต

6. ในช่อง Browse ค้นหา Printer , เลือกชื่อของเครื่องพิมพ์ที่มีการแชร์ไว้ จากช่องเครือข่าย.

เมื่อเราคลิก printer icon ในกล่องนี้แล้ว, ระบบก็จะใส่เส้นทาง path ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปิดแชร์ไว้ให้โดยอัตโนมัติ.

7. คลิก Next button เพื่อเข้าสู่การกำหนดค่า Default Printer dialog box.

ถ้าเราต้องการกำหนดให้เครื่องพิมพ์ที่เราติดตั้งเป็นค่า default printer (เครื่องพิมพ์หลักของเรา) ซึ่งเวลาสั่งพิมพ์งานเครื่องพิมพ์ตัวนี้ก็จะถูกใช้งานเป็นเครื่องแรกนั้นเอง

8. คลิก Next button เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish button

จากนั้นเมื่อเราเปิดโปรแกรมพวก Word 2002 and Excel 2002, หรือสั่งพิมพ์จาก Windows ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปใช้เครื่องพิมพ์ตัวอื่นๆที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเรา (นอกเหนือจากระบบเครือข่าย) ให้เราเปิดโปรแกรมเอกสารที่ต้องการพิมพ์งานขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือก File-->Print) จากนั้น เลือกเครื่องพิมพ์ตามที่เราต้องการจากเมนู drop-down list box.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال