วิธีการสร้างเว็บ server จำลองวินโดว์ XP

สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ผมจะขอแนะนำเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ในการแปลงวินโดว์ XP ตัวเก่งของเราให้เป็น server จำลอง เพื่อรันงาน หรือทดสอบระบบโปรแกรมต่างๆ ที่เราต้องการเช่น ระบบอินทราเน็ต ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบ e-learning ซึ่งการจำลองคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น web server มีข้อดีคือเราสามารถทดสอบและแก้ไขระบบได้ง่าย เมื่อทดสอบได้ผลตามที่เราต้องการแล้วจึงย้าย หรือ upload ขึ้นสู่ web host บน internet ต่อไป
ข้อพิจารณา ระบบนี้เหมาะสมกับใครบ้าง
เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจในการทดสอบและพัฒนาโปรแกรม โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์พอสมควร เช่น สามารถประกอบและติดตั้งโปรแกรมวินโดว์ได้ เขียนเว็บเพจได้ เป็นต้น เช่น ครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้จำลองเป็น server ควรมีประสิทธิภาพทีดีพอสมควร เช่น cpu intel 1.5 ghz Ram 512 mb. เป็นต้น

ขั้นตอนการจำลองคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น web server
ก่อนอื่นให้ใส่แผ่นติดตั้งโปรแกรม windows XP เข้าไปในเครื่อง หากมี Auto run ขึ้นมาให้ปิด ออกไปก่อนครับ

1 จากนั้นไปที่เมนู start,settings ,control panel ,ดับเบิลคลิกที่ add remove programe2 จากนั้นคลิก Add/Remove windows component3 คลิกเลือก Internet Informatio Services (IIS) ตามภาพ ,คลิก next โปรแกรมจะใช้เวลาสักพักในการติดตั้ง ให้เราคอยจนเสร็จ จากนั้นให้กับไปที่ start,settings ,control panel อีกครั้ง4 ให้เราคลิก Administrative Tools5 จากนั้นให้เราคลิกเปิด Internet Informatio Services (IIS) ตามภาพ ออกมา6 จะเข้าสู่หน้าตาตามภาพให้เราคลิกเปิด sub menu ย่อยลงมาจนถึง Default Web site ตามภาพ7 คลิกเม้าส์ขวา เลือก New ,Virtual Directory8 คลิกปุ่ม Next9 กำหนดชื่อ Virtual Directory Alias ให้เรากำหนดชื่อเป็น ชื่อของโฟลเดอร์ ที่เราเก็บไฟล์เว็บเพจของเรา ตามตัวอย่างผมเขียนเว็บเพจไว้จำนวนหนึ่งเก็บไว้ที่ drive D: ของเครื่อง ชื่อโฟลเดอร์ blogger ,จากนั้นคลิก Next10 ระบุเส้นทางไปยังที่เก็บโฟลเดอร์เว็บเพจของเรา โดยคลิกปุ่ม Browse เข้าไปเลือก11 ภาพแสดงตัวอย่างโฟลเดอร์ ที่เก็บข้อมูลเว็บเพจที่ผมเขียนเก็บไว้ครับ จากนั้นคลิก OK12 กำหนดโฟลเดอร์ที่แสดงเว็บเพจ คลิก Browse เข้าไปเลือก จากนั้นคลิก Next13 การกำหนดค่าในการเข้าดู ปกติก็จะมี Read อ่านอย่างเดียว ,Write ถ้ามีการบันทึกข้อมูลลงระบบ ฐานข้อมูลต่างๆ ,Run script มีการกำหนดให้มีการทำงานของ script ภาษาต่างๆ เช่น ASP ,PHP เป็นต้น14 จากนั้นเปิดโปรแกรมท่องเน็ตขึ้นมาในช่องที่อยู่ ให้เราพิมพ์ http://localhost/blogger/index.htm ,กด Enter ถ้าแสดงผลเว็บเพจที่เราเขียนไว้ก็แสดงว่าเราสามารถเรียกดูได้ผ่านโปรแกรม browser เช่น IE.,Firefox ได้แล้วครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า