การสร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver CS4 ตอนที่หนึ่ง

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1: การกำหนด Lolal site และ สร้าง project files
สำรวจความพร้อม
คอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 เรียบร้อยแล้ว

- สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Local_sites ใน drive c: ของคอมเรา
- ดาวโหลดแฟ้ม check_magazine.zip และนำไปวางไว้ในโฟลเดอร์ Local_sitesวิธีการกำหนด Local Folder โดยให้เราทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 เปิดโปรแกรม Dreamweaver แล้วคลิก Site > Manage Sites.
2 คลิกปุ่ม New button แล้วเลือก site จะปรากฏกล่องโต้ตอบ site ตามภาพด้านล่าง
3 ถ้ามีวิชาร์ดขึ้นมา (ตัวช่วยสร้าง site) ให้ยกเลิกและคลิกปุ่ม Advance แล้วเลือก Local Info
4 ในช่องชื่อของ site ป้อนค่า Check Magazine (แฟ้มตัวอย่างที่เราโหลดมาประกอบการศึกษา)หรือเราสามารถคลิก Browser เพื่อเข้าไปเลือกได้
5 ในช่อง Image ให้เราระบุแฟ้ม Image ที่มีอยู่แล้วในแฟ้มของ Check Magazine (เราสามารถคลิก Browser เพื่อเข้าไปเลือกได้)6 คลิก OK แถบเมนูจัดการ site จะปรากฏขึ้นมา พร้อมกับแสดงรายการแฟ้มและไฟล์ตัวอย่าง ตามภาพ7 คลิกปุ่ม Done เพื่อออกจากแถบจัดการ Sites

ก็เป็นอันจบตอนที่หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องที่สุด โดยเนื้อหาส่วนนี้มาจากเวบไซต์ tutorial ของ Adobe Dreamweaver CS4 หวังว่าคงพอทำตามไปได้นะครับ สำหรับตอนหน้าผมจะมาแนะนำการ การกำหนด Page Layout หน้าตาของเวบเพจครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า