เทคนิคการแก้ไขภาพตาแดงด้วย Photoshop

ภาพที่เราถ่ายด้วยกล้องเวลากลางคืน แสงจากไฟแฟลชอาจจะทำใหห้เกิดภาพตาแดงชัดขึ้นมา แต่ไม่ต้องห่วงเราสามารถแก้ไขภาพให้เป็นปกติได้ โดยอาศัยความสามารถของโปรแกรม Photo shop เพียงไม่กี่ขั้นตอนเอง
1. เปิดภาพที่ต้องการแก้ไขตาแดงขึ้นมา.เปิดภาพที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา พยายามใช้เครื่องมือซูมภาพให้มีขนาดชัดเจนขึ้น ,จากนั้นบนแถบเครื่องมือด้านซ้าย ให้เราเลือก เครื่องมือ การทดแทนสี(ยู่ใน set ของ Healing Brush and Patch tool).


2. เลือก a brush tip.เลือกขนาดของหัวแปลง และควรให้มีขนาดเล็กกว่าดวงตาแดงที่เราต้องการแก้ไข เพื่อทำให้มันง่ายขึ้น

3. การกำหนดค่าเงื่อนไขของ Color Replacement tool.

ในการกำหนดค่า เราเลือก Sampling option, เลือก Once to erase

4. เลือกสีที่ต้องการจะทดแทนสีของตาแดง

โดยปกติ สีดำเป็นทางเลือกที่ดี,แต่เราสามารถเลือกสีอื่นที่ใกล้เคียงได้ กับสีตาของคนเรา โดยการเลือกสีเราสามารถเลือกได้จากสีแถบจานสี foreground color swatch ของเมนูเครื่องมือ เลือกสีที่เหมาะสมได้แล้วให้เราคลิก Ok5. การลบภาพตาแดงRepair your photo.
หลังจากคลิกเลือกสีที่ต้องการได้แล้ว ให้เรานำเมาส์มาแดรกบริเวณดวงตา เพื่อแก้ไขสีตามที่เราต้องการ โดยใช้ความละเอียดนิดหนึ่ง เราก็จะได้ภาพที่แก้ไขแล้ว ตามต้องการ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า