Firefox: เพิ่มเสิร์ช Wolfram|Alpha

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ชื่นชอบความสามารถของ Wolfram Alpha เสิร์ชเอ็นจิ้นตัวใหม่ที่มีกลไกในการหาคำตอบด้วยการรวบรวมองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น เพื่อใช้ประกอบการทำการบ้าน เชื่อว่า ทิปนี้น่าจะเหมาะกับคุณเนื่องจากแทนที่จะต้องพิมพ์ URL เพื่อรอเข้าไปยังเว็บไซต์ Wolfram Alpha แล้วจึงพิมพ์คำค้น เพื่อหาคำตอบที่ต้องการ คงจะดีไม่น้อยถ้ามันอยู่ในรายการ Search Box ของ Firefox เพราะเพียงแค่เลือกเสิร์ชที่จะใช้เป็น Wolfram Alpha จากนั้นพิมพ์คำค้นที่่ต้องการคำตอบเข้าไปแล้วกด Enter รอสักครู่ผลลัพธ์การค้นก็จะปรากฎขึ้นมาในแท็บที่ active อยู่ในขณะนั้น


สำหรับผู้ใช้ที่ได้ทำการปรับแต่งให้ Firefox ยกเลิกการใช้กล่องค้น (search box) ก็สามารถเรียกคืนกลับมาได้ด้วยการคลิกขวาบนพื้นที่ว่างด้านข้างช่องป้อน URL แล้วเลือกคำสั่ง Cutomize... จากนั้นคลิกปุ่ม Restore Default Set เพียงแค่นี้ Search Box ก็จะกลับมาพร้อมให้บริการเหมือนเดิมขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การติดตั้งปลั๊กอินเสิร์ชตัวนี้ โดยเข้าไปที่ xoxco.com แล้วคลิกปุ่ม Install the WolframAlpha Search Plugin เพียงแค่นี้ รายชื่อเสิร์ชของ WolframAlpha ก็จะปรากฎอยู่ในรายการแล้ว

ที่มา http://www.arip.co.th/tips.php?id=409029

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า