การเขียนข้อมูล (Data) ด้วยนีโร

สำหรับตอนนี้ผมจะขอแนะนำการใช้งานโปรแกรมเขียนแผ่นที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก นั้นก็คือ Nero นั้นเอง ซึ่งปัจจุบันมีมากมาหลายเวอร์ชั่นด้วยกัน อย่างไรก็ตามหลักการทำงานก็จะคล้ายกัน แต่งต่างกันบ้างเล็กน้อยที่หน้าตา ปุ่มคำสั่ง ภาษา และความสามารถของโปรแกรม โดยวันนี้ผมจะขอแนะนำความสามารถพื้นฐานในการเขียนแผ่นข้อมูล (Data) ด้วยโปรแกรม nero 7 Permium ซึ่งนับว่าง่าย สะดวก รวดเร็ว ที่สุดเลยก็ว่าได้
หากจะถามว่า ทำไมเราจะต้องเขียนข้อมูล เก็บไว้บนแผ่น CD คำตอบก็อาจแต่งต่างกันออกไป rive ก็ดี มีโอกาสที่จะเสีย หรือชำรุด สูญหาย ถูกขโมย ฯลฯ จะทำให้ข้อมูลสำคัญของเรา (โปรแกรม ,ไฟล์งาน ,ภาพ ฯลฯ)สูญหายไปด้วย แต่ถ้าเราบันทึกเก็บไว้ในแผ่น CD,DVD เก็บไว้หลายแผ่น จะทำให้เราสามารถนำไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือที่ทำงานก็ได้ เห็นหรือยังครับว่าความจำเป็นและความสำคัญของการสำรองข้อมูลเก็บไว้มีความจำเป็นมากแค่ไหน เราคงไม่อยากทำงานวิจัยหรืองานมอบให้เจ้านายใหม่ อันเนื่องมาจากการลืมสำรองข้อมูลไว้ใช่ไหมครับ ถ้างั้นเรามาดูวิธีการใช้งาน Nero ในการเขียนแผ่นข้อมูลเก็บไว้สักนิดกันดีกว่า
สำรวจความพร้อมก่อนลงมือทำงาน
เตรียมแฟ้มข้อูสำคัญของเราไว้ให้พร้อม
เตรียมแผ่นเปล่า CD,DVD ไว้ให้พร้อม (ซองหรือกล่องเก็บซีดี ,ปากกาเขียนปก CD) (Option)

ให้ใส่แผ่นเปล่า CD,DVD เข้าไปในเครื่องอ่านของเราให้เรียบร้อย (หากมี Auto Run ขึ้นมาให้เรายกเลิกออกไปก่อน )
1 เปิดโปรแกรม Nero ขึ้นมาตามภาพ จากนั้นไปที่เมนู รายการโปรด คลิกคำสั่ง ทำ CD ข้อมูล2 ตามภาพตัวอย่างให้เราคลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่ม3 จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ในขั้นตอนนี้เป็นการระบุแหล่งที่เก็บข้อมูล Data ของเราที่จะนำมาเขียนบันทึกลงเก็บไว้ในแผ่น CD,DVD ของเรานั้นเอง ให้เราคลิกตรงหัวลูกศรลง (ตามภาพ ตรงเม้าสชี้) เพื่อเข้าไปเลือกแฟ้ม หรือไฟล์ข้อมูลที่เราไดเตรียมไว้ โดยเราสามารถเลือกทีละหลายๆแฟ้มพร้อมกันได้โดย กดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วเลือกแฟ้มที่ต้องการ สมมุติว่าเราได้ทำการเลือกไว้หมดแล้ว ให้คลิกปุ่มคำสั่ง เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูลเข้ามา จากนั้นให้คลิกปุ่มคำสั่ง ปิด (พอแล้ว) จะนำเราเข้าสู่กรอบหน้าต่างถัดไป4 ภาพตัวอย่างสมมุติผมเตรียมข้อมูลไว้ในแฟ้มชื่อ blogger ผมจึงคลิกเลือก เพิ่มเข้ามา5 ภาพแสดงข้อมูลที่พร้องจะเขียนบันทึก สังเกตุแถบจำนวนความจุของข้อมูล ถ้าเป็น CD จะประมาณ 700 MB ต่อแผ่น และถ้าเป็น DVD จะจุประมาณ 4.7 GB ต่อแผ่น เราต้องดูไม่ให้ข้อมูลเกินความจุของแผ่น สีเขียวแสดงว่า Ok ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะ จากนั้นให้เราคลิกปุ่มคำสั่ง ถัดไป6 ภาพแสดงการตั้งค่าก่อนการบันทึก ค่าดีฟอลต์ก็ OK แต่ดูสักนิดก็ได้ถ้าต้องการแก้ไข ชื่อดิกส์ แก้ใหม่ได้ (ปกติผมจะเอาตามนั้น) แถบ ยอมให้เพิ่มไฟล์ในภาหลัง (ดิกส์มัลติเซสซั่น) ควรเลือกไว้เพื่อให้สามารถนแผ่นนี้มาเขียนข้อมูลเพิ่มเติมลงในส่วนที่ว่างอยู่ได้ เว้นไม่ต้องการให้เอาแผ่นมาเขียนอีก ก็ไม่ต้องเลือก (ค่านี้ปกติแล้วผมจะเลือก ) จากนั้นให้คลิกปุ่มคสั่ง เบิร์น โปรแกรมก็จะทำการเขียนข้อมูลลงแผ่นให้เราทันที ให้เราคอยจนครบ ปกติโปรแกรมะมีคำสั่ง Auto Eject ขับแผ่นที่เขียนเสร็จแล้วออกมาให้เราโดยอัตโนมัติ ก็เป็นอันจบ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า