ทวิสเตอร์คืออะไร

ทวิสเตอร์คืออะไร
Twitter คือบริการสำหรับเพื่อน ,ครอบครัว,และเพื่อนร่วมงาน ในการที่จะติดต่อสื่อสารและดำรงการติดต่อระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ผ่านคำถามง่ายๆที่ใช้ถามกันบ่อยๆ ว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่?
what?
Twitter is a service for friends, family, and co–workers to communicate and stay connected through the exchange of quick, frequent answers to one simple question: What are you doing?
ทำไมต้องเป็น Twistter
ทำไม? ก็เพราะว่าข่าวสารล่าสุดของแต่ละคน ล้วนมีความหมายสำหรับครอบครัว เพื่อน และ เพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัจจัยเวลาเป็นตัวขับ
กำลังทานชุป? ผลวิจัยบอกว่าแม่ต้องการรู้
กำลังไปทำงานสาย? เพื่อนร่วมงานของเราอาจพบว่ามีประโยชน์
กำลังมีงานเลี้ยง? เพื่อนๆอาจจะอยากมาร่วมกับคุณ
why?
Why? Because even basic updates are meaningful to family members, friends, or colleagues—especially when they’re timely.

Eating soup? Research shows that moms want to know.
Running late to a meeting? Your co–workers might find that useful.
Partying? Your friends may want to join you.
อย่างไร?
ด้วย Twitter ,คุณสามารถที่จะดำรงการติดต่อกับเพื่อนๆของคุณได้อย่างรวดเร็ว และรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ หรือคุณจะเลือกที่จะติดตามพวกเขาในเวลาใดก็ได้ คุณสามารถกำหนดเวลาส่วนตัวในเวลาที่คุณไม่ต้องการให้ใครรบกวนได้

how?
With Twitter, you can stay hyper–connected to your friends and always know what they’re doing. Or, you can stop following them any time. You can even set quiet times on Twitter so you’re not interrupted.
Twitter puts you in control and becomes a modern antidote to information overload.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า