โปรแกรม A-squared Free 4.5.0.1


Scans your computer for malicious software (Malware), including Trojan Horses, Dialers, Worms, Spyware, and Adware. A-squared Free is specialized in finding and removing them securely. The disk scan checks all files on your system disks for Malware. The scanner scans for Spyware Traces.

A-squared Free 4.5.0.1 ฟรีแวร์ในการตรวจจับและกำจัด Malwale รวมทั้ง trojan ,worm,adware เป็นฟรีแวร์ที่มีความพิเศษและโดดเด่นในด้านการค้นหาและกำจัดภัยคุกคามเหล่านี้ การใช้งานของโปรแกรมหลังการติดตั้งแล้ว ให้เราใช้คำสั่ง scan disk เพื่อค้นหา mulware ในเครื่องของเรา
Link to download http://download.cnet.com/A-squared-Free/3000-2239_4-10262215.html?tag=mncol

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า