ฟรีโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ SuperAntiSpyware Free Edition

SuperAntiSpyware, a next generation product, with its Multi-Dimensional Scanning and Process Interrogation Technology will detect spyware and remove over 1,000,000 pests such as Vundo, ZLob, SmitFraud, WinFixer, VirusRay, and VirusHeat. Repair broken Internet connections, desktops, registry editing, and task manager. The program provides complete and custom scanning of hard drives, removable drives, memory, registry, individual folders include trusting items and excluding folders for complete customization of scanning. Detect and remove spyware, adware, malware, Trojans, dialers, worms, keyloggers, and hijackers. Prevent potentially harmful software from installing or re-installing. First Chance Prevention examines over 50 critical points of your system each time your system starts up and shuts down to eliminate threats before they have a chance to infect and infiltrate your system. Our Direct Disk Access (DDA) technology sees rootkits others miss.

SuperAntiSpyware Free Edition โปรแกรมรุ่นใหม่ หลากหลายมิติในการตรวจสอบ spyware ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจจับ และกำจัด spyware ได้มากกว่า 1,000,000 pests เช่น Vundo, ZLob, SmitFraud, WinFixer, VirusRay, และ VirusHeat และเสริมด้วยความสามารถทางด้าน utility อีกมากมาย เช่นการตรวจจับและกำจัด spyware, adware, malware, Trojans, dialers, worms, keyloggers, and hijackers โดยจะตรวจสอบจุดล่อแหลมในเครื่องของเรา และป้องกันก่อนที่ภัยคุกคามจะเข้าถึง
Link to download http://download.cnet.com/SuperAntiSpyware-Free-Edition/3000-8022_4-10523889.html?tag=mncol

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า