ใส่เสียงเพลงลงในเว็บเพจ AudioPlay 0.9.7-1

Add your music to your website
AudioPlay is an easy to use MP3 player designed on Flash technology. It looks like play button. Ideal as background music player for your web page. Simple upload AudioPlay and background music file to your web page account ...and that's all :-). Edit configuration (config.xml or put options directly to URL). You could customize background color, loop settings and autostart options. You can customize player play/stop button by preparing your own button images. Additionally AudioPlay is very lightweight. It's size is only 3kB.

AudioPlay ฟรีแวร์ขนาดจิ่ว 3kb เป็นตัวช่วยให้เราสามารถใส่สียงเพลง mp3 โดยอาศัยแฟลชเทคโนโลยี เข้าใน web page ได้อย่างง่ายดาย มันจะดูเหมือนปุ่ม Play จึงเหมาะสมสำหรับการเล่นไฟล์ดนตรีในเวบเพจของเรา สามารถ upload เข้าสู่เวบเพจของเราได้อย่างง่าย โดยเราสามารถปรับแต่งแก้ไขค่า เช่น สีพื้น จำนวนรอบ กำหนด auto play รวมทั้งกำหนดปุ่มควบคุมการเล่น โดยการเตรียมภาพปุ่มของเรา เอง

Link to download http://www.softpedia.com/get/Internet/News-Newsgroups-Blog-Tools/AudioPlay.shtml

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า