แต่งภาพง่ายๆ ด้วย Photoshop Express


Photoshop Express - Best Free Online Image Editing
Photoshop Express is an online freeware version of Adobe Photoshop. You can upload your photos to your gallery and do several basic photo editing tasks such as cropping, rotating, red eye removal, resize, auto-correct, white balance, sharpen and much more.
Photoshop Express is web-based software built in Macromedia Flash. You need to register to use the program with your own photos, but you can take a test drive with stock images before you register.

Website http://www.photoshop.com/express

Photoshop Express ฟรีแวร์ออนไลน์สำหรับการแก้ไข ตกแต่งภาพบนเว็บ โดยเป็นบริการฟรีแวร์ของ Photoshop เราสามารถ upload รูปภาพขึ้นไปเก็บไว้ และสามารถปรับแงภาพพื้นฐานทั่วไปอย่างรวดเร็ว เช่น ตัดภาพ หมุนภาพ แก้ไขภาพถ่ายตาแดง ปรับขนาด หรือใช้คำสั่ง auto ในการแก้ไขภาพถ่าย เช่น สมดุลสี ความคมชัดเป็นต้น และอื่นๆ
Photoshop Express เป็นฟรีแวร์ในรูปแบบของ เว็บเบส โดยมีเทคโนโลยี flash ซึ่งการใช้งานเราจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า