มุมมองใหม่ Free utility brings new views to Windows Explorer

The program also enlarges folder windows and standard Open, Save, and other dialog boxes to let you view more items without scrolling. Above the window, Direct Folders places an information box that shows the complete folder path of the selected item along with the amount of free space on the disk. Select any part of the folder path to jump to that location. Double-click an empty area of folder windows and dialog boxes to open the Direct Folders menu.

With every new version of Windows, Microsoft tries yet again to give us a fast, simple, and customizable way to open, save, and view the files stored on our PCs. From what I've seen of Windows 7, we can't expect any revolutionary changes to Windows Explorer and the standard folder windows and dialog boxes.
Link to download http://download.cnet.com/Direct-Folders/3000-2344_4-11069060.html?tag=mncol;txt

Direct-Folders เป็นฟรีแวร์ utility ตัวเล็กที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานวิวนโดว์ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆในเครื่องของเราได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย โดยจะจดจำแฟ้มล่าสุดเรียงตามลำดับไว้ที่ Taskbar ด้านล่างของจอภาพ อำนวยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม
นอกจากนั้นยังขยายออกมาเป็นกล่องช่วยให้เราไม่ต้องเลื่อนเม้าส์ในการดู

1 ภาพแสดงการติดตั้งของโปรแกรม และ icon การทำงานบริเวณ Taskbar ด้านล่าง เมื่อผู้ใช้งานนำเม้าส์ไปคลิกก็จะแสดงข้อมูล แฟ้มหรือโฟลเดอร์ล่าสุด หรือที่เราใช้บ่อยๆ ออกมาให้ทันที สะดวกจริงๆ2 ภาพแสดงรายละเอียดเมื่อคลิกเข้าไปดูต่อไป จะเห็นได้ง่ายและชัดเจนขึ้น3 สามารถปรับแต่ง ชื่อหรือ short cut ใหม่ได้ตามที่เราต้องการ และปรับแต่งค่าอื่นได้มากมาย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال