โปรแกรมบีดอัดไฟล์ Free RAR Extract Frog 1

Free RAR Extract Frog is a new skinable extraction tool for RAR-archives that supports spanned archives as well as the decompression of password protected files. It comes with short instructions in 45 languages. Start the extraction of a RAR file by drag 'n' drop, double click or shell integrated context menu. To speed the decompression process up, Free RAR Extract Frog has the option to define a default output folder or a default password or both. Change the program's skin by simply dropping a JPG image on the image above the short instructions.

Free RAR Extract Frog เป็นฟรีแวร์ที่เป็น skin หน้าตาของโปรแกรมบีบอัดไฟล์ RAR จะช่วยขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้มากขึ้น รวมทั้งการเข้ารหัสผ่านในการบีบอัดไฟล์ พร้อมคำแนะนำในการใช้งานใน 45 ภาษา
Link to download http://download.cnet.com/Free-RAR-Extract-Frog/3000-2250_4-10804840.html?tag=mncol

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า