ฟรีแวร์เมนู Drop Down Menu Maker

Drop Down Menu Maker - The complete solution to create the menus
The objective of Drop Down Menu Maker is to provide you royalty-free access to menu creation. With Drop Down Menu Maker, you can create your own drop-down menus in a very easy-to-use interface.

Drop Down Menu Maker is easy-to-use. Add the items to your menu using the Add Item button and setting various properties like the link to which the user should be redirected along with the target location, i.e., whether in the same window, parent frame or new window.

If you wish to delete the items from the menu, just select the menu item in Menu Item Collection and press key on your keyboard to delete the item.

Furthermore, you can also specify the style of the menu, i.e., how it should look like which includes the background color, text color, font details, font weight etc. If, however you wish to use the system default menu settings, select the Use System Values button and you are done!

Drop Down Menu Maker ฟรีแวร์สำหรับการสร้างเมนูแบบ Drop Down บนเว็บเพจ เพื่ออำนวยให้ผู้ใช้งานที่ต้องการสร้างเมนูไว้ใช้งานบนเว็บ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เพียงใช้เครื่องมือของโปรแกรม และปรับแก้ไขสีสัน ลูกเล่นตามต้องการ ใส่ลิงค์ที่เราต้องการให้ไปถูก ก็ok แล้ว สนจสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

Link to download http://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-Design/Menu-Creators/Drop-Down-Menu-Maker.shtml

นอกจากนี้การใช้งานโปรแกรมนี้ยังต้องการการติดตั้ง .net framwork ด้วย โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า