วิธีกำหนดให้วินโดว์แสดงนามสกุล และไฟล์ที่ซ่อนออกมา

โดยปกติแล้ว วินโดว์จะทำการซ่อนนามสกุลของไฟล์เอาไว้ เพราะมีการแสดงเป็นรูป Icon แล้ว และเมื่อเราทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ก็จะไม่มีผลทำให้นามสกุลของไฟล์เปลี่ยนไป ซึ่งจะมีผลทำให้วินโดว์มองไฟล์ตัวนั้นเป็นประเภทอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องตามความจริง เช่น ถ้าเราเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ จาก .jpg เป็น .xls จะทำให้วินโดว์เห็นไฟล์นั้นเป็นไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Excel และเมื่อเราดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์นั้น วินโดว์จะพยายามใช้โปรแกรม Microsoft Excel เปิดไฟล์นั้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผิดพลาด
นอกจากไม่แสดงนามสกุลของไฟล์แล้ว วินโดว์ก็ยังไม่แสดงไฟล์ที่ถูกกำหนดให้เป็น Hidden และ System ไฟล์ด้วย ไฟล์ที่ถูกกำหนดให้ซ่อนนั้นโดยปกติ จะใช้กับไฟล์ที่มีความสำคัญต่อระบบวินโดว์ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเข้าไปแก้ไข หรือลบไฟล์ โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้ระบบเกิดปัญหาได้ วินโดว์จะทำการซ่อนไฟล์ที่ถูกกำหนดให้เป็น Hidden และ System ไฟล์ไว้

สาเหตุที่ต้องแสดงนามสกุล และไฟล์ที่ซ่อน
ถึงแม้การซ่อนนามสกุล และ System ไฟล์ จะอำนวยความสะดวก และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับระบบวินโดว์ได้บางส่วน แต่ บางครั้งเราก็ต้องการให้แสดงนามสกุล และไฟล์ที่วินโดว์ซ่อนออกมา เพื่อตรวจสอบ, แก้ไข, ตรวจหาไวรัส หรือสาเหตุใดๆ ก็ตาม

วิธีการกำหนดวินโดว์
เปิด My Computer หรือโปรแกรม Windows Explorer โดยการกดปุ่ม วินโดว์บนคีย์บอร์ด + E
คลิกที่เมนู Tools แล้วคลิกที่ Folder Options


คลิกที่แท๊ป View
คลิกเลือก Show hidden files and folders
เอาติ๊กถูกที่ Hide extensions for known file types ออกเอาติ๊กถูกที่ Hide protected operating system file (Recommended) ออก จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเราว่า แน่ใจนะว่าต้องการให้แสดงไฟล์ระบบออกมา เราก็ทำการยืนยันโดยการคลิกที่ปุ่ม Yes เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Apply
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Apply to All Folders เพื่อให้มีผลกับทุกโฟลเดอร์ ก็จะมีหน้าต่างให้เรายืนยันอีก ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Yes

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า