นาฬิกาปลุก Alarm Clock 1.0

It's an alarm clock for your PC, with a total of eight alarms--one for each day of the week, as well as an additional one-time alarm for use at any time. You can use the built-in sound (very obnoxious) or you can even have it play MP3s.

Alarm Clock 1.0 ฟรีแวร์สำหรับคอพิวเตอร์ พร้อมกับนาฬิกา 8 อัน สำหรับแต่ละวันของสัปดาห์ และอีกอันสำหรับใช้เวลาไหนก็ได้ตามต้องการ เราสามารถใช้เสียงที่มาพร้อมกับโปรแกรม หรือเราสามารถใช้ไฟล์ Mp3 เป็นเสียงปลุกก็ได้ ใครที่ต้องการโปรแกรมที่ต้องการทำให้คอมพิวเตอร์ของเรา เป็นนาฬิกาปลุกได้ สามารถดาวโหลดได้ที่
Link to download http://download.cnet.com/Alarm-Clock/3000-2350_4-10064069.html?tag=mncolการใช้งาน คลิกเลือกเวลา AM หรือ PM เลือก ชั่วโมงและนาทีที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม set alarm ก็เป็นอันสร็จครับ ง่ายๆ ส่วนใครต้องการเสียงปลุกเป็น mp3 ก็ให้คลิกปุ่ม browse เข้าไปเลือกเพลงตามที่เราต้องการครับ

Post a Comment