การใช้งานโปรแกรม Google Earth

บทความเพื่อการศึกษาวันนี้ ผมจะอาสาเป็นไกด์พาทุกท่านเดินทางรอบโลกสำรวจความยิ่งใหญ่สุดอลังการงานสร้าง ของตึกสูงระฟ้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลกดวยเวลาไม่เกิน 30 นาที
สำรวจความพร้อมก่อนออกเดินทาง
คอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ต
ติดตั้งโปรแกม Google Earth เรียบร้อย หากไม่มีดาวโหลดฟรีได้จากลิงค์ด้านล่าง
ลิงค์สำหรับดาวโหลดโปรแกรม http://earth.google.com/download-earth.html
ขั้นตอนการเดินทางเดินทางรอบโลกด้วย Google Earth

1 ให้เราดับเบิลคลิก Icon ของ Google Earth เพื่อเข้าสู่โปรแกรม ตามภาพด้านล่าง


2 บนแถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิกเพิ่มเนื้อหา (ตามภาพประกอบ)



3 จะปรากฎแถบเมนูเนื้อหาอัตโนติด้านล่างขึ้นมา ให้เลือนเม้าส์ลงไปคลิก เลือก World Skyscrapers 3D Tour โดยคลิกลิงค์ เปิดใน Google Earth (ดูตามภาพประกอบ)



4 ให้เราคลิกปุ่มคำสั่ง Open จากนั้นเนื้อหาของ World Skyscrapers 3D Tour จะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในแถบเมนูด้านซ้ายมือของเรา พร้อมที่จะให้เราเดินทางสำรวจตึกสูงระฟ้าใรปแบบของ 3 มิติ กันได้แล้ว



5 ภาพแสดงแถบเมนูลิงค์ของ World Skyscrapers 3D Tour ที่เราพึ่เพิ่มเข้ามา (ดูภาพประกอบ ตรงบริเวณรูปเม้าส์มือชี้นแหละ)



6 คำสั่ง Start tour here ให้เรานำเม้าส์ไปคลิกที่รูป Icon กล้องถ่ายวีดีโอ เพื่อเริ่มการเดินทาง โดยเราจะต้องแน่ใจว่าปุ่ม อาคาร 3 มิติ ในกลุ่มคำสั่งของเลเยอร์ ถูกติ้กเลือกอยู่


7 เพื่อให้สามารถรับชมได้อย่างเต็มจอภาพ ให้เราคลิกปิดแถบเนื้อหาด้านล่างออกไปก่อน (ดูตามภาพประกอบ)



8 เนื่องจากจะเป็นการรับชมในแบบ 3D จึงมีข้อความแจ้งเตือนว่าให้เราดูให้แน่ใจว่าปุ่ม อาคาร 3 มิติ ในกลุ่มคำสั่งของเลเยอร์ ถูกติ้กเลือกอยู่




9 เริ่มต้นการเดินทางจุดแรกคือ นครเซี้ยงไฮ้ของจีน จะมีแถบเมนูควบคุมการเดินทางอยู่ด้านล่างของจอตามภาพ ให้คลิกป่ม Play เพื่อเริ่มการเดินทาง จากนั้โปรแกรมก็จะนำเราเข้าสู่จุดหมายทันที เราต้องคอยสักพักในแต่ละจุด โดยเราสามารถใช้เม้าส์คลิกไปที่ตัวตึก เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตึกได้ เมื่อดูจนพอใจแล้ว ให้เราคลิกทีปุ่ม Play เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดต่อไปเลยครับ



10


11 จุดที่สอง ไทเป ใต้หวัน



12 ตึกแฝดคู่ ประเทศมาเลเซีย



13


14 ตึก Burj ดูไบ



15 ตึก CNN Tower ในประเทศ Canada เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน



เป็นงัยบ้างครับน้องๆ และผู้ใช้งาทั่วไป หวังว่าคงได้รับความรู้และความสนกสนานตื่นเต้นไปพร้อมกับการเรียนรู้ IT ไปด้วย จริงๆ แล้วความสามารถของ Google Earth มีมากกว่านี้ เอาไว้วันหน้า จะมาแนะนำความสามารถด้านอื่นๆ ของโปรแกรมกันนะครับ

Post a Comment