แปลงไฟล์ง่ายๆ ด้วย Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.3

Pazera Free MP4 to AVI Converter is a freeware application which converts iPod/PSP movies (MP4, M4V, and MP4V) to AVI or MPEG. The application allows you to set many parameters used by encoder: audio and video codec, audio and video bitrate, fps, sampling frequency, resolution, and other. The Pazera Free MP4 to AVI Converter interface is very simple and user-friendly. To convert video files, just drag & drop them into main window and click on the Convert button.

Link to download http://download.cnet.com/Pazera-Free-MP4-to-AVI-Converter/3000-2194_4-10784027.html?tag=mncol

Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.3 ฟรีแวร์สำหรับการแปลงไฟล์ของ เครื่องเล่น iPod/PSP (นามสกุล MP4, M4V, and MP4V ) ไปเป็น AVI หรือ MPEG การใช่งานไม่มีอะไรพิศดาร หลังจากดาวโหลดมาแล้ว ให้เราติดตั้งให้เรียบร้อย จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา ต่อไปเราก็จัดการเปิดไฟล์ที่ต้องการแปลงขึ้นมา แล้วลากเข้ามาวางในโปรแกรมซะ แล้วใช้คำสั่ง convert ก็เรียบร้อยครับ

Update
สำหรับท่านที่สนใจการแปลงไฟล์วิดีโอจาก MP4 ไปเป็นรูปแบบไฟล์ที่สามารถเล่นเป็น AVI ก็สามารถดาวโหลดไปติดตั้งและใช้งาน กันได้
ดาวโหลด คลิก 

Post a Comment