ฟรีดาวโหลดโปรแกรมท่องเน็ต Avant Browser 11.7 build 35


From Avant Force:

Avant Browser allows users to browse multiple Web sites simultaneously and to block all unwanted pop-up pages and Flash ads automatically. The integrated cleaner helps users clear all traces and maintain privacy. The built-in Yahoo and Google search engines enable users to search for Web pages, images, groups, directories, lyrics, software, and news on the Internet. Avant Browser provides options for blocking the download of Flash media, pictures, video, sounds, and ActiveX components, so users can efficiently use their bandwidth and speed up page loading. All opened pages can be stopped, refreshed, closed, or arranged with one click. It also comes with built-in RSS reader. Its similar Web sites bar displays Web sites, which are related to the opened Web pages.

Link to download http://download.cnet.com/avant-browser/?tag=mncol

Avant Browser เป็นฟรีแวร์อีกหนึ่งตัวสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการโปรแกรมในการท่องอินเตอร์เน็ตอีกหนึ่งตัว นอกเหนือจากของดังๆ เช่น IE,Mozila Firefoz ,Google Chrome เป็นต้น ความสามารถของโปรแกรมที่เด่นชัดใด้แก่ความสามารถในการเปิดดูเว็บเพจๆหลายหน้าได้พร้อมกันโดยไม่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน (ของดังๆ เขาก็ทำได้นะเนี้ยแบบนี้) ,ความสามารถในการป้องกันหรือกรอง Ads Banner ทั้งหลาย,ความสามารถในการทำความสะอาดข้อมูลส่วนบุคลออกจากโปรแกม (หลังการเล่นเน็ตอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราตกอยู่ใน cookies,history เป็นต้น) ความสามารถป้องกันแบนเนอร์โฆษณาจากโปรแกรมแฟลช ทำให้การโหลดข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้น โดยโปรแกรมมีความอ่อนตัวและหยืดยุ่นในการปรับแก้ไขค่าต่างๆ เหล่านี้ ,โปรแกรมมีการสร้างปุ่มคำสั่ง RSS Reader เพื่อให้ผุ้ใช้งานสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ,โปรแกรมมีแถบเมนูช่องค้นหาข้อมูล (Search Engine) ทั้งของ Yahoo และ Goofle ให้เลือก ค้นหาได้ตามสะดวก
สนใจสามรถเข้าไปดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ
Link to download http://download.cnet.com/avant-browser/?tag=mncol

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า