แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ทำงานช้าด้วย Auslogics Disk Defrag 2.0.0.15

Disk fragmentation leads to system slowdowns, PC crashes, slow startup and shutdown and sometimes to system failures. Auslogics Disk Defrag is designed for fast optimization of today's modern hard disks. Get the maximum performance out of your expensive hardware investments. And it's absolutely free. Hard disks are by far the slowest component in your computer. CPU and memory work much faster than hard disks because they do not have moving parts. Therefore fragmented disks often become a bottleneck of the system performance. Besides causing slowdowns, fragmentation makes the hard drive disk heads move frequently when reading files which leads to freeze-ups and system crashes. It is important to keep your disks defragmented and optimized as much as possible.

Auslogics Disk Defrag 2.0.0.15 เป็นฟรีแวร์อีกหนึ่งตัวที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการ จัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายในคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์รวดเร็วขึ้น ท่านที่คอมพิวเตอร์มีข้อมูลจำนวนมากๆไม่ควรพลาดที่จะหาดาวโหลดมาใช้งานนะครับ เป็นการช่วยบำรุงรักษาอายุการใช้งาน Harddisk ของเราให้มีอายุยืนยาวขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณได้ด้วย
Link to download http://download.cnet.com/Auslogics-Disk-Defrag/3000-2094_4-10567503.html?tag=mncol

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า